YEŞİL HAVALİMANI

YEŞİL HAVALİMANI

Havalimanlarında ortaya çıkan atıkların ve çevre verilen zar5arın minimuma indirgenmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş bir projedir. Bu projenin diğer bir önemi ise ISO 14001 çevre yönetim sistemi sertifikasını desteklemesi ve bu sertifikaya ulaşmanız için size büyük yarar sağlayacak olmasıdır.

 

 

Yeşil havalimanı unvanı alan havalimanları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla farklı belge ve sertifikalara da %20 indirimle ulaşma şansı elde edecektir. Bunun amacı havalimanlarını çevreye daha duyarlı bir şekilde geliştirmeye teşvik etmektir.

Ülkemizde yeşil havalimanı sayısı arttığı gibi artması içinde çalışmalar devam etmektedir. Havalimanlarında ortaya çıkan atıkların sınıflandırılıp özellikle geri dönüşüm konusunda katkıda bulunması, ortaya çıkan sera gazlarının en aza indirilmesi gibi çalışmalar gerçekleşmektedir. Ayrıca çevreye duyarlılık her zaman toplum gözünde olumlu etki uyandırdığı için, sadece yerli müşteriler değil yabancı müşterilerde yeşil havalimanlarına karşı daha çok güven duymaktadır.

YUKARI ÇIK