TSE ÜRÜN BELGESİ ALINMASI

TSE ÜRÜN BELGESİ ALINMASI

TSE ürün belgesi alınması

Ürünlerin Türk standartları enstitüsüne uygun bir şekilde tasarlanmış olması TSE belgesi almanız için gerekli olan ilk kuraldır. Bu belge sayesinde müşterilerinizin güvenini büyük ölçüde kazanacak ve ürününüzün kalitesini ortaya koyacaksınız. TSE ürün belgesi alınması için uygulanması gereken mevzuatlar bulunmaktadır. TSEK belgesi alma yolunda atılan ilk adım da TSE belgesinin alınmasıdır.

                  TSE belgesi alınması için gerekli evraklar:

  • Başvuru yapan işletmenin yasal statüsünü gösteren resmi bir belge
  • Başvuru yapan kuruluşta temsil ve ilzama yetkilisi olan kişi veya kişilerin noter tasdikli imza sirküleri
  • Marka tescil belgesi.
  • Başvuru yapan kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan resmi geçerliliği bulunan sözleşme
  • Avans dekontu
  • Hizmet verdikleri sektörle alakalı mevzuatların uyulduğuna dair noter onaylı belge
  • Hizmet sözleşmesi

Yurt içinde ve yurt dışında farklı belgeler gerektiği gibi yapılan işlemlerde de farklılıklar olmaktadır. TSE ürün belgesi alınması uzun süreçli ve kontrollerin yapıldığı sıkı bir işlem sürecidir. Bu süreç içerisinde belgenizi aldıktan sonra 1 yıl kullanabilirsiniz. 1 yılın sonunda tekrardan yenilemeniz sizlerin yararına olacaktır.

YUKARI ÇIK