SERA GAZI RAPORU HAZIRLAMA

SERA GAZI RAPORU HAZIRLAMA

Sera Gazı raporu

Güneşten gelen zararlı kızılötesi ışınların atmosferde hapsolmasına neden olan gazların tümüne sera gazı denilir. İşletmelerde kullanılan yakıtların cinslerine göre sera gazı salınımı artmakta veya azalmaktadır. Sera gazının yıllık emisyonun hesaplanması sonucunda sera gazı raporu oluşturulur. Bazı işletmeler için bu raporun oluşturulması bir zorunluluktur. Sera gazı raporu her yıl Çevre ve Şehircilik bakanlığına sunulmaktadır. Ayrıca işletmenizin ruhsatlı bir biçimde çalışması için gerekli evraklardan biridir.

                  Sera gazı raporu oluşturma aşamasında öncelikle izleme planı oluşturulur. Sera gazı emisyonlarının izlenmesi hakkında yönetmelikte bulunan E-1’i hizmeti sunan bütün şirketlerin bu sera gazı doğrulama işlemi yapım konusunda hazırlıkların yapılması ve yöntemin belirlenmesine izleme planı denir. Emisyon ölçüldükten sonra oluşabilecek hataları azaltmak ve ortadan kaldırmak için ölçüm tekrarlanır.

                  İşletmeniz veya tesisiniz için uygun izleme planı hazırlandıktan sonra bakanlık tarafından onaylanması gerekir. Ancak bakanlık tarafından onaylanmış izlenme planları resmi bir geçerliliğe sahiptir. Bakanlığın onayladığı izleme planı, yeni yönetmelik gelene kadar geçerli oalcaktır.. Oluşturulan izleme planı işletmenize uygun değilse tekrardan gözden geçilip uygun şartlarla bakanlığa tekrardan onaylatılması gerekmektedir.

                  Tesiste önce EK-1 hizmeti sunulup sunulmadığına bakılır. Sonrasında sunulan hizmete göre tesis 2’ye ayrılır. Yakıtların yakılması yönetmeliği ve EK-1 yönetmeliğindeki diğer hizmetler.

                  Fosil yakıtların tüketimi sera gazı salınımım temelini oluşturmaktadır. Ölçüm esnasında ilk olarak kullanılan yakıtların miktarı, ne amaçla kullanıldığı rapor olarak çıkartılmaktadır. Yakıtların çıkardıkları enerjilere göre yönetmelik dahilinde işlemler uygulanır, hesaplamalar yapılır. Bazı yakıt türleri (evsel atıklar, tehlikeli yakıtlar) bu yönetmelikten çıkarılmıştır. Ayrıca bazı enerji miktarı altında çalışan tesislerde bu ölçümlerden muaftır. Eğer tesisinizde yakıt yakma dışında farklı faaliyetlerde yapılıyorsa EK-1 yönetmeliğini kontrol ederek eşik değerlerini kontrol etmelisiniz. Eşik değeri altındaki uygulamalar bu yönetmeliğe dâhil değildir.

                  Her yıl bu işlemler tekrar etmelidir. Firmalar yıllık olarak sera gazı raporu çıkararak yasal bir şekilde işlerini yürütmelidir. Doğrulayıcı kurumlarla çalışırken akreditasyon kapsamı içerisinde yer alan faaliyetlerde bulunan işletmelere hizmet verebildikleri unutulmamalıdır. Doğrulayıcı kuruluş bu noktada çok önem arz etmektedir. Doğrulayıcı kuruluşu seçerken mutlaka dikkat edilmelidir.

YUKARI ÇIK