LİSANSLI ÇEVRE DANIŞMANLIK

LİSANSLI ÇEVRE DANIŞMANLIK

Lisanslı çevre danışmanlığı, özellikle kurumsallaşma yolunda ilerlemek isteyen işletmelerin akıllarında bulundurması gereken bir husustur. Ülkemizin çevre hassasiyeti konusunda çıkardığı mevzuatlar bulunmaktadır. Çevre danışmanlığımız sayesinde bu mevzuatlardan haberdar olacak ve maddi açıdan zarara uğramamak için yapılması gerekenleri yapacağız.

Çevre konusundaki yasaları ve mevzuatları bilmek sizleri güvende tutacaktır. İşlerinin ilerlemesiyle beraber sorumluklarınız artacaktı. Bu sorumluklardan biri de çevreye duyulan hassasiyettir. Çevre danışmanlık hizmetleri size birçok konuda yardımcı olabilmelidir. Lisans bulundurmak bu konuda deneyim ve bilgi sahibi olduğumuzu gösteren bir niteliktir. Peki, çevre danışmanları genel olarak ne iş yaparlar?

 • Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir yazısının alınması
 • Çevresel etki muafiyet yazısının alınması
 • Çevresel etki değerlendirmesi kapsam dışı yazılarının alınması
 • Gürültü muafiyet yazılarının alınması
 • Emisyondan muaftır yazısının alınması
 • Teknik uygunluk yazılarının alınması
 • Sürüm ölçümlerinin koordine edilmesi
 • Atık su arıtma tesisi proje onayı muafiyet yazısının alınması
 • Sürüm baca yüksekliklerinin uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Süreç özeti iş akış şeması hazırlanması
 • Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için il müdürlüğü uygunluk yazılarının alınması
 • ticari evrakların kontrol edilmesi ve düzenlenmesi, tehlikeli atıkların online.cevre.gov.tr adresinden bildirim yapılması
 • Ambalaj atıklarının bildirim yapılması
 • Atık yağların bildiriminin yapılması
 • Tıbbi atıkların bildiriminin yapılması
 • Atık sahasının tasarlanması ve koordinasyonun sağlanması
 • Atıkların lisanslı kuruluşlara verilmesi için koordine edilmesi
 • Çalışanların bilinçlendirme çalışmalarının yapılması
 • Çevre tatbikatlarının yapılmasını sağlaması
 • Yıllık tüm çevre mevzuatlarına göre iç denetimin yapılması
 • İl çevre ve bakanlık denetimlerinde firmada bulunması
 • Atık su deşarj ölçümlerinin yapılması için koordinasyon sağlaması
 • Bakanlık  ve çevre ve şehircilik il müdürlüklerinin isteyeceği bilgi ve belgeleri koordine etmesi
 • Fabrika gürültü seviyesinin en aza indirilmesi için gerekli yalıtkan faaliyetleri için koordinasyon sağlaması

Bu belgeler ve işlemler sayesinde işletmeniz güvende olacağı gibi devletin ve müşterilerinizin de sizlere duyduğu güven artacaktır. Mevzuatların dışına çıkılması veya eksik belge yapılandırılması sizlere çok büyük sorun oluşturabilir. Bu sorun maddi olarak başlar ve devamında cezaevine kadar gidebilecek kararların çıkması mümkündür. Hatta işletmenizi bile kaybedebilirsiniz.

Bu tarz durumlarla karşı kalmamak için profesyonel bir çevre danışmanlık firmasıyla çalışmanız önemlidir.

YUKARI ÇIK