İZLEME PLANI HAZIRLAMA

İZLEME PLANI HAZIRLAMA

İzleme planı

Su ayak izi hesaplanması konusunda izlenme planı çok büyük bir öneme sahiptir. Uygulayacağınız bu plan çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından onaylanmalı ve işletmenize uygun şekilde hazırlanmalıdır. Aksi taktirde uygulanan yöntem ile ölçülen su ayak izinin resmi bir geçerliliği olmayacaktır.

Su ayak izinin yanlış ölçülmesinin temel sebeplerinden biri de yanlış izleme planı oluşturulmasıdır. Hazır bir şekilde bulunan planlar her firma için uygun olmayacağı gibi firmaların büyük meblağlarda cezai işleme maruz kalmasına da neden olacaktır.

Belirlenen izleme planı öncelikle bakanlık tarafından onaylanmalıdır. Yeni bir mevzuat güncelleştirilmesi olmadığı sürece uygulanan teknik doğru kalacaktır. Bu konuda problem yaşamamak içim gerekli mevzuatların sürekli takip edilmesi gerekmektedir. Mevzuatın değişmesi durumunda uygulanan tekniklerde de değişiklik olacak; bakanlıktan tekrardan izin alınması gerekecektir.

YUKARI ÇIK