ISO 50001

ISO 50001

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO hazırladığı standartlar toplumsal, çevresel yarar sağladığı gibi kar amaçlı yararlarda sağlamayı hedeflemiştir. Geliştirilen standartların tamamı bu hedeflerle paralel olarak ilerlemektedir. Size sağlanan iyileştirmeler ve bunların göstergesi olan sertifikalar, sadece işyerlerini değil gelen müşterilerini de memnun etmek üzerine hazırlanmaktadır. Bir komisyon eşliğinde ve araştırmalar sonucu çıkan raporlar üzerinden hazırlanan bu bu sitemlerden biri de ISO 50001 enerji yönetimi sistemidir.

                  ISO 50001 ile hedeflenen asıl amaç enerji kontrolünün ve verimliliğin sağlanmasıdır. Bir diğer amaç ise daha çok kazanç, daha düşük maliyet ile çevreye daha az zarar verilmesidir. bu amaçlarla beraber işletmelerin cirosunda ciddi artışlar olmuş ve çevre konusunda sorumluluklar yerine getirilmeye başlanmıştır. Artan cirolar ve büyüme sayesinde kısa süre içerisinde üretilen ürünler pazara daha hızlı bir şekilde sokulmaya başlamıştır. ISO belgeleri taşıdıkları uluslararası geçerlilik unvanı ile sizlere yurt içi kadar yurt dışında da destek sağlamaktadır. Aldığınız bu belgeler sayesinde müşterilerinize daha çok güven vereceksiniz.

                  Temel olarak enerjinin nasıl yönetilmesi gerektiği, nasıl daha fazla verim ile çalışılacağı doğrultusunda yapılan çalışmalarda iş yerinin konumu, ne ürettiği, nasıl ürettiği, enerjiyi nereden sağladığı gibi soruların cevapları aranmaya başlanmıştır. Bu soruların cevabı ebetteki her işletme için farklı olacağından standartlar işletmeye göre değişiklik göstermektedir. Kullanılan enerjinin tipi ve ne kadar verim sağladığı, alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin maliyeti ve sağlayacağı yararlar da bu standart içerisinde bulunan, sizi pozitif noktalara getirecek araştırmalardır.

                  Maddi planlama tabi her firma için önemlidir. Yapılan tasarruflar neticesinde ortaya çıkan fazladan gelirle şirketlerin büyümesine, yeni yatırımlar yapmasına ve pazarlar oluşturmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca müşterinin dikkatini çekerek daha fazla kullanıcıya ulaşma da büyümenizde önemli pay sahibi olmaktadır. Genel olarak ISO belgeleri size bu imkânları sunmaktadır. Enerji konusunda tasarruf etme sizlere iyi bir maddi kaynak olacaktır.

                  Yapılan enerji konusunda iyileştirmeler hem doğaya verilen zararı düşürevilecek hem de sizleri daha karlı pazarlara sürükleyecektir. ISO 50001 enerji yönetimi sistemi edinmeniz maddi açısında size avantaj sağlayacaktır. Gerekli standartlar oluşturulduktan sonra gerekli yerlere başvuru yaparak belgenizi alabilirsiniz.

YUKARI ÇIK