ISO 45001

ISO 45001

ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi

                  Toplumun ihtiyaçlarının artması ile beraber iş yerlerindeki çalışma temposu da artmaktadırç bu sebeple iş kazaları son zamanlarda çoğalmıştır. Bu konuda işverenlere yardımcı olmak ve personellerin can güvenliğini sağlamak amacıyla ISO 450001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi geliştirilmiştir. Bu sistem içerisinde temel olarak işçi can güvenliği ve işletmenin kazalara karşı planlaması bulunduğu gibi kaza sonrası yapılması gereken işlemlerde bulunur. Sadece bir belge değil aynı zamanda bir eğitim türüdür.

                  Yapılan araştırmaların neticesinde, oluşan iş kazalarının büyük bir çoğunluğunun nedeni olarak ihmaller göze çarpmaktadır. Denetlemelerin sık sık yapılmaması ve gözden kaçan ufak ayrıntıların olması sebebiyle istemsizce bu hatalar oluşabilmektedir. İş kazaları sebebiyle firmalar, müşterilerine güven sağlamakta zorlandığı gibi maddi açıdan da zararlara girmektedir. İş kazaları sonucunda oluşan çok büyük tazminat davaları ve çeşitli soruşturmalar hem işinizi hem de sizi tehlikeye atmaktadır.

                  İş kazalarının önüne geçilmesi adına Uluslararası Standardizasyon Örgütü olarak bilinen ISO, 450001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini oluşturmuştur. Bu standartların temel amacı can güvenliği sağlamak olsa da firmalara çok farklı konularda da yarar sağlamaktadır. Aldığınız bu belge ile beraber yeni iş alanları ve pazarlar bulabilecek, müşterilerinize ve personellerinize güven ortamı yaratmış olacaksınız. Standart gereği verilen eğitim ile işçileriniz daha sağlıklı ve tedbirli bir şekilde çalışacaktır. Bu bilinç altında yapılan işlerde tabi ki kalite artacak personelleriniz güven ve düzen içinde çalıştığı için iş yapma hızları da artacaktır.

                  Büyük firmalarla çalışmak istiyorsanız ISO belgeleri sizler için çok kıymetli araçlardır. Kalitenizi ve güvenlik konusunda karşı tarafa verdiğiniz hissiyat işlerinizin pozitif anlamda gelişmesini; yurt dışı bağlantılarınızın güçlenmesini destekleyecektir. İş güvenliği konusunda hazırlanan ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetimi sistemi bu nedenlerle çok değerli ISO belgeleri arasındadır. Ayrıca ülkemizde bu iş güvenliğinin yasalaştığını ve işletmelerde zorunlu kılındığını unutmamamız gerekmektedir. İş güvenliği konusunda oluşturulan mevzuat içeriği ISO belgesini desteklediği için bu belgeyi almak ve standartları sağlamak konusuda fazla problemle karşılaşmayacaksınız.

YUKARI ÇIK