ENERJİ YÖNETİCİSİ BULUNDURMA

ENERJİ YÖNETİCİSİ BULUNDURMA

Enerji yöneticisi bulundurma

Ülkemiz, enerji ihtiyacının %80’den fazlasını yurt dışından sağlamaktadır. Yerel yakıtlarda ise fosil ürünlerinin kullanılması hava kirliliğine yol açtığı gibi tükenecek olan bu kaynakların da hızla yok olmasına sebep olmaktadır. Devlet bu durumun önüne geçmiş ve yüksek enerji ile işleyen işletmeler ve tesislere enerji yöneticisi bulundurma zorunluluğu getirmiştir.

                  Enerji yöneticileri, işletmelerdeki enerji kullanımını en düşük maliyet ile en yüksek verimlilik alma prensipleriyle yönetmektedir. Bu dengeyi kurarken enerji ile alakalı yasalar göz önünde bulundurulmalı, yapılacak olan işlemler bu çerçeve içerisinde gelişmelidir. Ayrıca enerji tüketim konusunda çalışanlarınızı da bilinçlendirmek durumundalardır. Enerji tüketen cihazların verimlilikleri ve bakımları da bu kişi üzerinden yürütülmektedir. Kullanılacak cihazların kalitesini yükselterek verimlilik arttırmakta hedeflerden bir tanesidir. Kullanılacak fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturulması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunun gibi enerji yönetimiyle alakalı olarak birçok çalışma gerçekleştirerek hazırlanan raporlar doğrultusunda enerji ve üretim kalitesini arttırmak; maliyeti düşürmek temel amaçtır. Raporlar doğrultusunda yapılan değişiklikler ve iyileştirmeler her mart ayının sonunda enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Müdürlüğüne sunulmaktadır.

                  2 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25 Ekim 2008 tarih ve 27035 sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı kuruluşlar için ‘’Enerji Yöneticisi’’ görevlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu kuruluşlar şöyle listelenmektedir:

  • Hizmet binaları ve ticari binalar
  • 000 m² ve üzerinde inşaat alanı kaplayan binalar ve işletmeler
  • Yıllık enerji tüketimi en az 500 Tep olan binalar
  • Tüketimi 250 TEP’den fazla olan kamu binaları
  • Yıllık enerji ihtiyacı 1000 TEP ve daha üzeri olan sanayi binaları

Enerji yöneticisi bulundurma sayesinde firmalar daha düşük maliyetlerle daha hızlı bir şekilde üretim yapabilmektedir. Ayrıca çevreye verilen zararın düşürülmesi de ISO belgelerini alma konusunda sizlere olanak sağlayacaktır. Firmanız bu şekilde daha da büyüyüp gelişecek ve müşterilerine kaliteli bir hizmet sunacaktır. Yasalara uygun bir şekilde hareket edilmesi sağlanmış olarak devlet destekli üretimlerin önü açılacaktır.

YUKARI ÇIK