ATIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

ATIK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

İşletmeler başta olmak üzere özellikle büyük üretim yapan tesislerde atıklar ciddi problemlere sebep olabilmektedir. Ürettiğiniz ürünler, kullanılan malzemelere göre farklı tarzda atıklar ardında bırakmaktadır. Bu atıkların kontrol edilmesi için devletin yetkilileri olduğu gibi yetkilileri yönlendirecek mevzuatlarda oluşturulmuştur. Bu yönetmeliklerin dışında kalındığı zaman çok büyük problemler sizi bekliyor olacaktır. Sadece yönetmelikler değil aynı zamanda çocuklarımızın geleceği için de bu sizlerin ve bizlerin bir sorumluluğudur. Peki, bu sorumlukları en iyi şekilde yerine nasıl getiririz? Atık yönetim danışmanlığı sizlere nasıl yardımcı olacaktır?

                  Atıkların güvenli bir şekilde saklanması ve uygun ortamlara atılması bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu işlemler yapılırken atıklar çeşitli aşamalardan geçirilir.

  • Atık yönetimi ile ilgili olarak yetkili ve bilgili bir ekibin oluşturulması
  • Atıkların türlerine göre sınıflandırılması
  • Atık yönetim planının hazırlanması
  • Tehlike yarabilecek atıklar için uygun atık sahalarının oluşturulması ve bu oluşum esnasında gerekli izinlerin alınması
  • Yönetmeliklere uygun hareket edilmesi için gerekli kontrollerin yapılması
  • Atıkların geri dönüşüm için hazırlanması ve gerekli geri dönüşüm alanlarının oluşturulması

Bu maddelerin gerekli kontroller eşliğinde hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, oluşabilecek sorunların minimum düzeye indirgenebilme için atık yönetim danışmanlığı sizlere yardımcı olacaktır.

                  Atık yönetimi mevzuatları sayesinde birçok malzeme doğaya zarar vermeden tekrar kazanılmıştır. Plastik ambalajlar, camlar, atık sular, ahşap malzemeler gibi geri dönüşümü mümkün binlerce ton ürün geri kazanılmıştır.

                  Geri dönüşümü mümkün olmayan ürünler uygun ortamlar oluşturularak çevreye en az seviyede zarar verecek şekilde atılmaktadır. Bunun önemi ise şöyledir; bilinçsiz bir şekilde atılan atıkların zaman içerisinde rüzgârların, böceklerin, hayvanların ve bakterilerin etkisiyle etrafa yayılmaktadır. Zaman içerisinde etrafa yayılan atıklar gözle görünmeyen etkilere sebep olabilmektedir. Bu sadece sizin sağlığınız için değil tüm doğanın sağlığını tehdit eder hale gelmektedir. Yeni ortaya çıkan hastalıkların temeli bu atıklardan kaynaklanmaktadır.

                  Dünya sağlığı için atıkların uygun bir şekilde atılması, imha edilmesi veya dönüştürülmesi gerekmektedir. Üzerinde yaşadığımız dünya tek ve bundan başka bir dünya oluşturma şansımız yok. Bu sebeple çevre konusunda hassasiyetinizi ortaya koymak için atık yönetim danışmanlığına başvurmalısınız.

YUKARI ÇIK