ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA

ACİL DURUM PLANI HAZIRLAMA

Acil durum planı hazırlanması OSGB hizmetlerinin bir alt başlığı niteliği taşımaktadır. Oluşturulan risk analiz raporlarından sonra güvenlik ve sağlık esas alınarak acil durum planlaması yapılır. Bu planlamanın içeriğini biraz inceleyelim.

            Kimyasallardan kaynaklı zehirlenmeler, yangınlar, doğal afetler gibi her türlü güvenlikle alakalı durumlarla hazırlanan planlamalardır. Bu planlamalar ile acil durumlarda nasıl reaksiyonlar gösterilmesi gerektiği, gerekli ekipmanların nasıl kullanılacağı, ekipmanların bulduğu noktalar gibi birçok ayrıntı bulunmaktadır. Planlamanın amacı; olabilecek can kayıplarının önüne geçmek ve maddi hasarları en düşük seviyeye indirgemektir.

            Hazırlandığı iş yerine göre acil durum planları değişkenlik gösterdiği gibi iş yerlerinin tehlikeli olma durumlarına karşı da yenilenmesi gerekmektedir. Az tehlikeli iş yerlerinde 6 yılda, orta tehlikeli iş yerlerinde 4 yılda, yüksek tehlikeli iş yerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmektedir. İş yerlerinde güvenlikle alakalı yeni değişiklikler veya tehlike oluşturabilecek yeni durumların oluşması sonrasında acil durum planları yeniden hazırlanabilir veya değiştirilebilir.

            Planlama sonrası iş yerinizde çalışan kişi sayısı ve iş yerinizin tehlikeli olma seviyesine bağlı olarak güvenlik ve sağlık elemanı bulundurma zorunluluğu da olmaktadır. Gerekli ekipler oluşturulmalı ve acil durumlarda ilk müdahale hızlıca sağlanmalıdır. Ekipler tatbikatlarla tecrübelendirilmeli ev her yıl için (bu süreç iş yerlerine göre değişkenlik göstermektedir)tatbikatlar yapılmalı; ekipmanlar kontrol edilmelidir. Bu çerçevede çalışanlarınızı bilinçlendirmek de bizlerin görevlerinden biridir.

            İş sağlığı ev güvenliği yasasının 11. Maddesi gereği ve işyerlerinde acil durumlar yönetmeliği çerçevesinde acil durum planlaması zorunlu hale gelmiştir, gerekli raporları ve planlamaları yapmayan işyerleri hakkında yüksek miktarlarda para cezası uygulanmaktadır.

            Uygunsuz durumlarla karşılaşmamak ve acil durumlarda ne yapılması gerektiğinin önemi vurgulamak için danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Yasal olarak uygunluk sağlanması için gerekli geliştirmeler, ekipmanlar sağlayarak maddi kayıplarında önüne geçmekteyiz. İş yerinizin ve çalışan personelinizin sağlığı için bir iş veren olarak bunları yapmak, devlet tarafından sizler için zorunluluk kılınmıştır.

            Acil durum planlama, işletmelerin ve tesislerin mutlaka göz önünde bulundurması gereken ve düzenli bir şekilde kontrollerin yapılması gereken bir uygulamadır.

YUKARI ÇIK